Kompleks müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyaya malikdir. Laboratoriyada, emala göndərilməzdən əvvəl xammalın, həmçinin emal nəticəsində əldə olunmuş məhsulların göstəriciləri, keyfiyyəti, standartlara uyğunluğu, qida təhlükəsizliyi yoxlanılır və yalnız bundan sonra məhsul satışa təqdim olunur.

Laboratoriyada aşağıdakı analizlər aparılır:

  • Orqanoleptik (vizual)
  • Xronomotoqrafik (tərkib)
  • Nəmlilik
  • Spektral (şəfaflıq)
  • pH
  • Briks
  • DE
  • Karamelləşmə
  • Mikrobioloji
   
Bütün haqqları qorunur © 2021     CPC Corn Processing Company