Yan məhsullar

Müəssisəmizdə qarğıdalı məhsullarının istehsalı prosesində qarğıdalı özəyi, qlüten (protein), kəpək kimi yan məhsulları da əldə olunur.
Qarğıdalı özəyi İstifadə sahələri:
XüsusiyyətlərDəyərlər
Nəmlilik9 max.
Karbohidrat16
Protein13
Yağ35 min.
Kül2
Qablaşdırma25 kq. kisə
  • Qarğıdalı yağı istehsalı
  • Quşçuluq
  • Heyvandarlıqda yemlərə qüvvəli əlavə
Qlüten (Protein)
XüsusiyyətlərDəyərlər
Nəmlilik13 max.
Karbohidrat15
Protein60
Yağ3 max.
Kül4.5
Enerji dəyəri3700 kkal/kq
Qablaşdırma25 kq. kisə
  • Quşçuluq
  • Balıqçılıq
  • Heyvandarlıqda yemlərə qüvvəli əlavə
Kəpək
XüsusiyyətlərDəyərlər
Nəmlilik13 max.
Karbohidrat18
Protein20
Yağ4 max.
Kül10
Enerji dəyəri3100 kkal/kq
Qablaşdırma25 kq. kisə
  • Heyvandarlıq
  • Yem əlavəsi
 
 
Bütün haqqları qorunur © 2021     CPC Corn Processing Company