«CORN PROCESSING COMPANY» MMC-NIN MƏHSULLARININ KEYFIYYƏTININ VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYININ TƏMIN EDILMƏSI SAHƏSINDƏ SİYASƏTİ

"CORN PROCESSING COMPANY» şirkəti Azərbaycan bazarında qarğıdalı emalından əldə edilən məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşan yeganə şirkətdir.

Yüksək keyfiyyətin və təhlükəsizliyin zəmanəti FSSC 22000 tələblərinə cavab verən yeyinti təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin tətbiqi və istismarı ilə əldə edilir:

İdarəetmə sistemin əhatə dairəsi qlükoza, fruktoza və quru nişastanın istehsal dövrlərini tam əhatə etməklə yanaşı məhsulların inkişaf etdirilməsindən başlayaraq xammal qəbulunu və hazır məhsulun istehlakçılara çatdırılmasını əhatə edir.

Şirkət rəhbərliyi təhlükəsiz məhsulların istehsalına tam məsuliyyətlə yanaşaraq aşağıdakı prinsiplərin həyata keçirilməsi öhdəliklərini öz üzərinə götürür.

Keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi siyasəti həyata keçiriləcək:

   
All rights reserved © 2021     CPC Corn Processing Company